0

بورسیه آکادمی راد

تخفیف های سایت آکادمی راد

روزهای که در سایت جشنواره کد تخفیف گذاشته می شود
فقط 24 ساعت و فقط همان روز
  • 20 فرورودین ( روز تولد آکادمی راد )
  • 4 شهریور ( روز تولد کوروش)
  • 30 آذر ( جشن شب یلدا )
  • 5 اسفند ( روزمهندس )
تخفیف ها

برای اطلاعات بیشتر در مورد داوود ستوده راد

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
تماس آنلاین با آکادمی راد