29
دوره
43
کاربر
33
دانشجو
8
استاد
17

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 1

آزمون شبیه ساز آیین‌ نامه رانندگی شماره ۱، شرکت کنندگان محترم لطفا در زمان مقرر به سوالات آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۱ پاسخ دهید. پس از پایان زمان آزمون می‌توانید نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی اصلی را مشاهده کنید. تعداد سوالات ۳۰ عدد و مدت زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه است.

1 / 30

1. آیا رانندگان وسایل نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟

2 / 30

2. دور زدن از روی خط پر و یا یک خط ممتد …

3 / 30

3. چرا شکسته و کثیف بودن شیشه های خودرو می تواند خطرناک باشد؟

4 / 30

4.  در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید.

5 / 30

5. در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟

در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟

6 / 30

6. در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟

در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟

7 / 30

7. در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟

8 / 30

8. در هنگام ایمن کردن صحنه تصادف انجام کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

9 / 30

9. هنرجوی گرامی شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟

10 / 30

10. کدامیک از موارد زیرنشان دهنده بوجود آمدن حالت خستگی و خواب آلودگی در حین رانندگی است؟

11 / 30

11. کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شب صحیح است؟

12 / 30

12. هنرجوی گرامی نوع پارک تصویر بالا را مشخص کنید

هنرجوی گرامی نوع پارک تصویر بالا را مشخص کنید

13 / 30

13. در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟

در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟

14 / 30

14.  وقتی در خط عبوری که حرکت می کنید اتومبیل ها توقف کرده باشند و راه مسدود شده باشد چه کار باید کرد؟

15 / 30

15. حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است؟

16 / 30

16. چه موقع میتوانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟

17 / 30

17. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده ها و خیابانها به چه صورت مشخص می شود؟

18 / 30

18. نام نقاط قرمز رنگ مشخص شده در تصویر بالا چیست؟

19 / 30

19. در چه فاصله ای از اطراف چراغهای راهنمایی و رانندگی توقف ممنوع می باشد؟

20 / 30

20. استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز است؟

21 / 30

21. چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیر ترند؟

22 / 30

22. کدامیک از موارد زیر در خصوص نقاط کور در وسایل نقلیه صحیح نمی باشد؟

23 / 30

23. هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده در تصویر بالا چیست؟ 

هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده در تصویر بالا چیست؟

24 / 30

24. در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

25 / 30

25. در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است؟

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است؟

26 / 30

26.  به عنوان یک کمک دهنده به یک مصدوم باید چه مواردی را اولیت قرار داد؟

27 / 30

27.  کدام تابلو درباره عبور عابر پیاده هشدار می دهد؟

28 / 30

28. در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید، به یک سرعت گیر نزدیک میشوید .چکار می کنید؟

29 / 30

29. در تقاطع بالا حق تقدم را مشخص کنید. ( آمبولانس در حال ماموریت است)

30 / 30

30. مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری چند ولت است؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 49%

2

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 2

لطفاً به سوالات زیر در مدت زمان تعیین شده پاسخ دهید،بعد از پایان آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۲ شما می‌توانید نتیجه وجواب درست و غلط را در قسمت بالای صفحه بخش نمایش سوالات ببینید،
موفقیت در آزمون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مستلزم شرکت شما در آزمون های آزمایشی است،

در حال رانندگی در جاده خیس به دنبال اتومبیلی دیگر ، فاصله زمانی ایمن از اتومبیل جلویی چقدر باید باشد ؟

برای امن‌ کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

حداکثر سرعت مجازبرای سواری و وانت بارها دربزرگراهها برون شهری چقدر است؟

 تکیه‌ نمودن و آویزان‌ شدن اشخاص به وسایل نقلیه ………

برای گردش به چپ از خیابان دو طرفه دو خطه به خیابان دوطرفه دو خطه باید کدامیک از اقدامات زیر را انجام دهیم؟

چه هنگام می‌توان از ترمز دستی استفاده نمود؟

تابلو های هشدار دهنده یا ……بیشتر به صورت …..با نوارهای حاشیه….رنگ و زمینه……رنگ می باشد

دور زدن در چند متری پیچ ها و تقاطع ها و تونل ها ممنوع است؟

در اشکال بالا تابلوی توقف ممنوع کدام است؟

در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید.(آمبولانس در حال ماموریت است)

چراغ های جلو وسایل نقلیه ای که در شانه راه ها ( به استثنای آزاد راه ها و بزرگراه ها) توقف می نمایند بادیدن حرکت وسایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه، چراغ های ……… و ……… را روشن نمایند.

در راههای مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با کدامیک است؟

 کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می‌ باشد؟

شست‌وشوی وسایل نقلیه در راه‌ها، ……………

در هنگام رانندگی در شرایط بد آب و هوایی چه مواردی را باید رعایت کرد؟

هنرجوی گرامی نوع پارک در تصویر بالا را مشخص کنید.

در چه شرایطی می‌توان شاسی خودرو را عوض کرد؟

حداقل فاصله طولی ایمنی در جاده برفی با سرعت۴۵ کیلومتر در ساعت چند طول اتومبیل است؟

هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده به رنگ زرد در تصویر بالا چیست؟

رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، چگونه است؟

مفهوم تابلوی شکل بالا چیست ؟

شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟

 در چه فاصله از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی ،پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است؟

حق تقدم عبور را در تقاطع بالا مشخص کنید. ( براساس رنگ خودرو)

در محل توقف(پارک) کنار خیابان حق تقدم با کیست؟

در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد،…

کدام تابلو به معنای پارک سوار است؟

شما اولین نفری هستید که به محل حادثه میرسید کدام مورد را باید انجام دهید ؟

مهم ترین نوع آلودگی که سهم زیادی در آلودگی ترافیک شهری را تشکیل می دهد کدام است؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 17%

1

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 3

نمونه ای که مشاهده می کنید،  شبیه ساز آزمون نهایی آیین نامه رانندگی است،لطفا پس از پایان آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۳، نتایج را در بخش نمایش سوالات مشاهده کنید. تعداد سوالات ۳۰ عدد است ومدت زمان آزمون بیست دقیقه، با دقت به سوالات پاسخ دهید و نتایج را تحلیل کنید.

1 / 30

1.  استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی……….

2 / 30

2.  تابلو های بازدارنده را تابلوهای …..نیز میگویند که بیشتر به شکل…..با نوار حاشیه……رنگ هستند؟

3 / 30

3. سبقت گرفتن برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری……

4 / 30

4. در شبها و در راههای بیرون شهر حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

5 / 30

5.  خطوط مشخص شده در تصویر نشان دهنده چیست؟

6 / 30

6. حداکثر سرعت در بزرگراه های واقع در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

7 / 30

7. تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) چند نمره منفی دارد؟

8 / 30

8.  اگر خودرویی با نور بالا از روبرو به شما نزدیک شود چه کاری انجام می دهید؟

9 / 30

9. تابلوی بالا چه مفهومی دارد؟

10 / 30

10. حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

11 / 30

11. شما با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت در یک جاده خیس رانندگی می کنید، فاصله زمانی بین شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

12 / 30

12. مفهوم تابلوی بالا چیست؟

13 / 30

13. از کدام علامت آگاه سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

14 / 30

14.  چرا باید برای سبقت از یک وسیله طویل فاصله بیشتری با آن حفظ کرد؟

15 / 30

15. پر باد بودن تایر خودرو می تواند باعث بروز کدامیک از موارد زیر شود؟

16 / 30

16. در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم‌ ترین اقدام کدام است؟

17 / 30

17. کلاچ گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود؟

18 / 30

18. مفهوم تابلو بالا چیست؟

19 / 30

19.  هنرجوی گرامی مفهوم این تابلو چیست؟

20 / 30

20. در تصویر شکل بالا حق تقدم عبور به ترتیب عبارت است از

21 / 30

21.  چرا رانندگی در شب سخت تر است؟

22 / 30

22. تابلوی بالا به چه معناست؟

23 / 30

23. کدام‌ یک از موارد زیر جزء رفتارهای رانندگان پرخطر و پرخاشگر نمی‌ باشد؟

24 / 30

24. هنرجوی گرامی حق تقدم عبور در تقاطع بالا را به ترتیب مشخص کنید.

25 / 30

25.  کدام یک گزینه های زیر صحیح می باشد؟

26 / 30

26. برای پارک کردن در کنار خیابان، حق تقدم با وسیله ای است که……

27 / 30

27. تابلو شکل بالا به چه معنا می باشد؟

28 / 30

28. در کنترل و تنظیم عبور و مرور کدام مورد بر سایرین مقدم است؟

29 / 30

29. بی‌احترامی به سایر کاربران ترافیک، دشنام و ناسزا گفتن به سایرین در حین رانندگی نشان‌دهنده چیست؟

30 / 30

30. چه زمانی از چراغ هشدار دهنده ( فلاشر و چهار چراغ ) می توان استفاده نمود؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 87%

1

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 4

داوطلبان عزیز ، نمونه‌ای که مشاهده میکنید، یکی از آزمون های آزمایشی آیین‌نامه رانندگی است، زمان پاسخگویی سی دقیقه، تعداد سوال ها بیست عدد. بعد از پایان آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۴ ،جواب ها، در بخش نمایش سوالات قابل مشاهده است. با پاسخ به این سوالات، مهارت خود را برای شرکت در آزمون اصلی آیین نامه بالا ببرید.

1 / 30

1. کدام جمله درباره کیسه هوا صحیح نمی باشد؟

2 / 30

2. زمان درج شده در متن برگ معاینه فنی وسیله نقله چیست؟

3 / 30

3. حق تقدم عبور عبارت است از……

4 / 30

4.  ترمز سرویس (ترمز پایی) مطابق با الزامات استانداردهای خودرویی باید بر …… عمل کند.

5 / 30

5. چه زمانی شما می توانید محل حادثه تصادف را ترک نمایید؟

چه زمانی شما می توانید محل حادثه تصادف را ترک نمایید؟

6 / 30

6. مفهوم این شکل چیست؟

7 / 30

7. مفهوم تابلو بالا چیست؟

8 / 30

8. برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟

9 / 30

9.  برای امن‌ کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟

10 / 30

10. هنرجوی گرامی حق تقدم عبور را در این تقاطع مشخص کنید.

11 / 30

11. مفهوم تابلو شکل زیر چیست؟

12 / 30

12. در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم ترین اقدام کدام است؟

13 / 30

13. کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح است؟

14 / 30

14. در حال رانندگی هستید راننده خودروی جلویی دست خود را به صورت تصویر ریر از وسیله نقلیه خود بیرون می آورد مفهوم آن چیست؟

15 / 30

15. هنرجوی گرامی حق تقدم عبور در تقاطع شکل زیر را بر اساس رنگ وسیله نقلیه مشخص نمایید.

16 / 30

16. کدام یک از موارد زیر جزو رفتار ناهنجار اجتماعی و ناپسند نمی باشد؟

17 / 30

17.  ابطال گواهی نامه چیست؟

18 / 30

18.  در کدام‌ یک از موارد زیر بایستی از رانندگی خودداری نمود؟

19 / 30

19. هنرجوی گرامی مفهوم تابلوی شکل زیر چیست؟

20 / 30

20. بر روی یک راه لغزنده قسمت عقب اتومبیل شما به سمت راست میلغزد،چکار باید انجام دهید؟

21 / 30

21. مفهوم تابلوی شکل زیر چیست؟

22 / 30

22. زمان رسیدن به محل تصادف چه اقداماتی باید انجام داد؟

23 / 30

23. سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه ای که در حال گردش به چپ می باشد.

24 / 30

24. چراغ های جانبی جلو چیست؟

25 / 30

25. چرا در سطح جاده های خیس ،برفی،لغزنده باید از دنده سنگین استفاده کرد؟

26 / 30

26. کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودروی جلوئی در شرایط برف صحیح نمی باشد؟

27 / 30

27. کدام یک از گزینه های زیر ناصحیح است؟

28 / 30

28. هنرجوی گرامی مفهوم شکل زیر چیست؟

29 / 30

29. حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در………..است

30 / 30

30. به عنوان یک کمک دهنده به یک مصدوم باید چه مواردی را اولیت قرار داد؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 47%

2

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 5

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 5

1 / 30

1. به هنگام ترکیدن لاستیک کدام مورد را باید انجام داد؟

2 / 30

2. کدامیک از موارد زیر جز سیستم اگزوز خودرو میباشد؟

3 / 30

3. کدامیک از پاسخ های زیر در خصوص نقص در سیستم جلوبندی و یا شکستگی آن صحیح می باشد؟

4 / 30

4. تابلوی توقف ممنوع کدام گزینه می باشد؟

5 / 30

5. اسم این تابلو چیست؟

6 / 30

6. رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند؟

7 / 30

7. تابلوی عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع کدام گزینه می باشد؟

8 / 30

8. عنوان این تابلو چیست؟

9 / 30

9. نام این تابلو چیست؟

10 / 30

10. کدام گزینه در مورد ضدیخ صحیح نمی باشد؟

11 / 30

11. عنوان این تابلو چیست؟

12 / 30

12. تابلو های هشدار دهنده یا … بیشتر به صورت … با نوار حاشیه … رنگ و زمینه … رنگ می باشد.

13 / 30

13.  نام این تابلو چیست؟

14 / 30

14. در چه فاصله ای از تقاطع و میادین توقف وسایل نقلیه ممنوع است؟

15 / 30

15. این تابلو بیانگر چیست؟

16 / 30

16. این تابلو بیانگر چیست؟

17 / 30

17. استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه صرفا در …

18 / 30

18. در باتری های آبی میزان آب باتری چه موقع مورد بررسی قرار می گیرد؟

19 / 30

19. تابلوی پایین یعنی … ؟

20 / 30

20. بازگذاشتن در صندوق عقب وسایل نقلیه در حال حرکت …

21 / 30

21. این تابلو بیان گر چیست؟

22 / 30

22. نام این تابلو چیست؟

23 / 30

23. تابلو زیر به چه معناست ؟

24 / 30

24. استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز است؟

25 / 30

25.  این تابلو بیانگر چیست؟

26 / 30

26. در کدامیک از محل های زیر ایستادن یا توقف مجاز است؟

27 / 30

27. کدام تابلو، تقاطع راه آهن بدون راهبند را اعلام می دارد؟

28 / 30

28. کدامیک از موارد زیر در خصوص عبور از روی خط آهن صحیح می باشد؟

29 / 30

29. این تابلو بیانگر چیست؟

30 / 30

30. (دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن استجمله چه مفهومی را می رساند؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 70%

کد کوتاه اشتباه شده است

کد کوتاه اشتباه شده است

کد کوتاه اشتباه شده است

کد کوتاه اشتباه شده است

کد کوتاه اشتباه شده است