0
محتوای مدل برنامه ریزی okr
مدل OKR چیست؟

مدل OKR چیست ؟

مدل OKR چیست ؟ : OKR مخفف عبارت Objective & Key Results بوده و به معنای “اهداف و نتایج کلیدی” است. در مدل او کی آر، راهکارهایی برای تعریف و پیگیری اهداف و ارزیابی نتایج آن‌‌ها معمولاً به صورت فصلی (۳‌ماهه) و ...