0
محتوای تعریف کارآفرینی چیست؟
تعریف کارآفرینی چیست؟

تعریف کارآفرینی چیست؟

تعریف کارآفرینی چیست؟ کارآفرین به شخصی گفته می ­شود که با هدف کسب سود، شغلی را راه اندازی کند. این تعریف Entrepreneur می­ تواند کمی مبهم باشد، اما دلیل خوبی دارد. یک کارآفرین می­ تواند شخصی باشد که اولین فروشگاه ...