0
محتوای تست ایده
تست ایده کارآفرینی-min

تست ایده کارآفرینی

تست ایده کارآفرینی : صاحبان استارتاپ ها برای ارزیابی ایده های کسب و کار خود میبایست آزمون‌های متعددی انجام دهند و در مرکز تک تک این آزمایشها باید دانش عمیقی از بحرانی ترین فرضیه(Hypothesis) ایده و اینکه چرا میخواهند این ...