0
محتوای برنامه ریزی تعاملی ایکاف
برنامه‌ریزی تعاملی چیست؟

برنامه‌ریزی تعاملی چیست ؟

برنامه‌ریزی تعاملی Interactive Planning (IAP)  توسط راسل لینکلن ایکاف L.Ackoff استاد علوم سیستمها در دانشگاه پنسیلوانیا معرفی شد. مفهوم برنامه‌ریزی تعاملی از کتابی که وی با همین عنوان نوشته است، اقتباس شده و مثل بقیه کتابهایش، مبنای تغییرات زیادی در ...