0
محتوای توسعه فردی
برندینگ Branding چیست ؟-min

برندینگ Branding چیست ؟

برندینگ Branding چیست ؟ ریشه کلمه برند به واژه Brandr در زبان باستانی نورسی باز می‌گردد که به معنای سوختن بود. در آن دوران دامداران برای نشان دادن مالکیت، پوست حیوان را می سوزاندند که در حقیقت معنای اولیه آرم ...
فرق ایده و فرصت چیست ؟-min

فرق ایده و فرصت چیست ؟

فرق ایده و فرصت چیست ؟ فرآيند كارآفريني شامل تشخيص فرصت از دنياي نيازها و بهره برداري از فرصت و خلق ارزش است. ايده ارائه يک راه حل جديد براي انجام دادن كارهاست. ايده ها مي توانند به صورت يک ...