کیفیت اکادمی راد
29
دوره
2491
کاربر
1194
دانشجو
1
استاد

آزمون آنلاین گواهینامه رانندگی

17

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 1

آزمون شبیه ساز آیین‌ نامه رانندگی شماره ۱، شرکت کنندگان محترم لطفا در زمان مقرر به سوالات آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۱ پاسخ دهید. پس از پایان زمان آزمون می‌توانید نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی اصلی را مشاهده کنید. تعداد سوالات ۳۰ عدد و مدت زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه است.

1 / 30

1. در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید، به یک سرعت گیر نزدیک میشوید .چکار می کنید؟

2 / 30

2. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده ها و خیابانها به چه صورت مشخص می شود؟

3 / 30

3. کدامیک از موارد زیرنشان دهنده بوجود آمدن حالت خستگی و خواب آلودگی در حین رانندگی است؟

4 / 30

4.  در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید.

5 / 30

5. دور زدن از روی خط پر و یا یک خط ممتد …

6 / 30

6. در چه فاصله ای از اطراف چراغهای راهنمایی و رانندگی توقف ممنوع می باشد؟

7 / 30

7. در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟

در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟

8 / 30

8. حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است؟

9 / 30

9. آیا رانندگان وسایل نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟

10 / 30

10. در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟

در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟

11 / 30

11. چه موقع میتوانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟

12 / 30

12. کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شب صحیح است؟

13 / 30

13. در تقاطع بالا حق تقدم را مشخص کنید. ( آمبولانس در حال ماموریت است)

14 / 30

14. هنرجوی گرامی شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟

15 / 30

15. مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری چند ولت است؟

16 / 30

16. در هنگام ایمن کردن صحنه تصادف انجام کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

17 / 30

17. هنرجوی گرامی نوع پارک تصویر بالا را مشخص کنید

هنرجوی گرامی نوع پارک تصویر بالا را مشخص کنید

18 / 30

18. استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز است؟

19 / 30

19. هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده در تصویر بالا چیست؟ 

هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده در تصویر بالا چیست؟

20 / 30

20. کدامیک از موارد زیر در خصوص نقاط کور در وسایل نقلیه صحیح نمی باشد؟

21 / 30

21. نام نقاط قرمز رنگ مشخص شده در تصویر بالا چیست؟

22 / 30

22. چرا شکسته و کثیف بودن شیشه های خودرو می تواند خطرناک باشد؟

23 / 30

23. چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیر ترند؟

24 / 30

24.  وقتی در خط عبوری که حرکت می کنید اتومبیل ها توقف کرده باشند و راه مسدود شده باشد چه کار باید کرد؟

25 / 30

25. در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است؟

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است؟

26 / 30

26. در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

27 / 30

27.  به عنوان یک کمک دهنده به یک مصدوم باید چه مواردی را اولیت قرار داد؟

28 / 30

28. در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟

29 / 30

29.  کدام تابلو درباره عبور عابر پیاده هشدار می دهد؟

30 / 30

30. در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟

در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 49%

2

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 2

لطفاً به سوالات زیر در مدت زمان تعیین شده پاسخ دهید،بعد از پایان آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۲ شما می‌توانید نتیجه وجواب درست و غلط را در قسمت بالای صفحه بخش نمایش سوالات ببینید،
موفقیت در آزمون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مستلزم شرکت شما در آزمون های آزمایشی است،

چه هنگام می‌توان از ترمز دستی استفاده نمود؟

حق تقدم عبور را در تقاطع بالا مشخص کنید. ( براساس رنگ خودرو)

رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، چگونه است؟

تابلو های هشدار دهنده یا ……بیشتر به صورت …..با نوارهای حاشیه….رنگ و زمینه……رنگ می باشد

 در چه فاصله از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی ،پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است؟

 تکیه‌ نمودن و آویزان‌ شدن اشخاص به وسایل نقلیه ………

برای امن‌ کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟

دور زدن در چند متری پیچ ها و تقاطع ها و تونل ها ممنوع است؟

در راههای مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با کدامیک است؟

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

مفهوم تابلوی شکل بالا چیست ؟

در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد،…

در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید.(آمبولانس در حال ماموریت است)

حداقل فاصله طولی ایمنی در جاده برفی با سرعت۴۵ کیلومتر در ساعت چند طول اتومبیل است؟

شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟

هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده به رنگ زرد در تصویر بالا چیست؟

در هنگام رانندگی در شرایط بد آب و هوایی چه مواردی را باید رعایت کرد؟

شست‌وشوی وسایل نقلیه در راه‌ها، ……………

هنرجوی گرامی نوع پارک در تصویر بالا را مشخص کنید.

در اشکال بالا تابلوی توقف ممنوع کدام است؟

شما اولین نفری هستید که به محل حادثه میرسید کدام مورد را باید انجام دهید ؟

مهم ترین نوع آلودگی که سهم زیادی در آلودگی ترافیک شهری را تشکیل می دهد کدام است؟

در حال رانندگی در جاده خیس به دنبال اتومبیلی دیگر ، فاصله زمانی ایمن از اتومبیل جلویی چقدر باید باشد ؟

 کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می‌ باشد؟

چراغ های جلو وسایل نقلیه ای که در شانه راه ها ( به استثنای آزاد راه ها و بزرگراه ها) توقف می نمایند بادیدن حرکت وسایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه، چراغ های ……… و ……… را روشن نمایند.

حداکثر سرعت مجازبرای سواری و وانت بارها دربزرگراهها برون شهری چقدر است؟

در چه شرایطی می‌توان شاسی خودرو را عوض کرد؟

برای گردش به چپ از خیابان دو طرفه دو خطه به خیابان دوطرفه دو خطه باید کدامیک از اقدامات زیر را انجام دهیم؟

کدام تابلو به معنای پارک سوار است؟

در محل توقف(پارک) کنار خیابان حق تقدم با کیست؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 17%

1

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 3

نمونه ای که مشاهده می کنید،  شبیه ساز آزمون نهایی آیین نامه رانندگی است،لطفا پس از پایان آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۳، نتایج را در بخش نمایش سوالات مشاهده کنید. تعداد سوالات ۳۰ عدد است ومدت زمان آزمون بیست دقیقه، با دقت به سوالات پاسخ دهید و نتایج را تحلیل کنید.

1 / 30

1.  هنرجوی گرامی مفهوم این تابلو چیست؟

2 / 30

2. تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) چند نمره منفی دارد؟

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) چند نمره منفی دارد؟

3 / 30

3. کدام‌ یک از موارد زیر جزء رفتارهای رانندگان پرخطر و پرخاشگر نمی‌ باشد؟

4 / 30

4. تابلوی بالا چه مفهومی دارد؟

تابلوی بالا چه مفهومی دارد؟

5 / 30

5.  چرا باید برای سبقت از یک وسیله طویل فاصله بیشتری با آن حفظ کرد؟

6 / 30

6. تابلوی بالا به چه معناست؟

تابلوی بالا به چه معناست؟

7 / 30

7. بی‌احترامی به سایر کاربران ترافیک، دشنام و ناسزا گفتن به سایرین در حین رانندگی نشان‌دهنده چیست؟

8 / 30

8.  چرا رانندگی در شب سخت تر است؟

9 / 30

9. تابلو شکل بالا به چه معنا می باشد؟

تابلو شکل بالا به چه معنا می باشد؟

10 / 30

10. هنرجوی گرامی حق تقدم عبور در تقاطع بالا را به ترتیب مشخص کنید.

11 / 30

11. در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم‌ ترین اقدام کدام است؟

12 / 30

12. پر باد بودن تایر خودرو می تواند باعث بروز کدامیک از موارد زیر شود؟

13 / 30

13. در تصویر شکل بالا حق تقدم عبور به ترتیب عبارت است از

14 / 30

14.  خطوط مشخص شده در تصویر نشان دهنده چیست؟

15 / 30

15. چه زمانی از چراغ هشدار دهنده ( فلاشر و چهار چراغ ) می توان استفاده نمود؟

16 / 30

16. در شبها و در راههای بیرون شهر حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

17 / 30

17.  استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی……….

18 / 30

18. کلاچ گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود؟

19 / 30

19.  کدام یک گزینه های زیر صحیح می باشد؟

20 / 30

20.  تابلو های بازدارنده را تابلوهای …..نیز میگویند که بیشتر به شکل…..با نوار حاشیه……رنگ هستند؟

21 / 30

21.  اگر خودرویی با نور بالا از روبرو به شما نزدیک شود چه کاری انجام می دهید؟

22 / 30

22. برای پارک کردن در کنار خیابان، حق تقدم با وسیله ای است که……

23 / 30

23. سبقت گرفتن برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری……

24 / 30

24. مفهوم تابلوی بالا چیست؟

25 / 30

25. از کدام علامت آگاه سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

از کدام علامت آگاه سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

26 / 30

26. مفهوم تابلو بالا چیست؟

27 / 30

27. حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

28 / 30

28. شما با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت در یک جاده خیس رانندگی می کنید، فاصله زمانی بین شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

29 / 30

29. در کنترل و تنظیم عبور و مرور کدام مورد بر سایرین مقدم است؟

30 / 30

30. حداکثر سرعت در بزرگراه های واقع در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

حداکثر سرعت در بزرگراه های واقع در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 87%

1

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 4

داوطلبان عزیز ، نمونه‌ای که مشاهده میکنید، یکی از آزمون های آزمایشی آیین‌نامه رانندگی است، زمان پاسخگویی سی دقیقه، تعداد سوال ها بیست عدد. بعد از پایان آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۴ ،جواب ها، در بخش نمایش سوالات قابل مشاهده است. با پاسخ به این سوالات، مهارت خود را برای شرکت در آزمون اصلی آیین نامه بالا ببرید.

1 / 30

1. هنرجوی گرامی حق تقدم عبور را در این تقاطع مشخص کنید.

هنرجوی گرامی حق تقدم عبور را در این تقاطع مشخص کنید.

2 / 30

2. حق تقدم عبور عبارت است از……

3 / 30

3. کدام یک از موارد زیر جزو رفتار ناهنجار اجتماعی و ناپسند نمی باشد؟

4 / 30

4. کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودروی جلوئی در شرایط برف صحیح نمی باشد؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

5 / 30

5. مفهوم تابلو شکل زیر چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

6 / 30

6. کدام جمله درباره کیسه هوا صحیح نمی باشد؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

7 / 30

7. مفهوم تابلوی شکل زیر چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

8 / 30

8. مفهوم تابلو بالا چیست؟

مفهوم تابلو بالا چیست؟

9 / 30

9. هنرجوی گرامی مفهوم شکل زیر چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

10 / 30

10. بر روی یک راه لغزنده قسمت عقب اتومبیل شما به سمت راست میلغزد،چکار باید انجام دهید؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

11 / 30

11.  ترمز سرویس (ترمز پایی) مطابق با الزامات استانداردهای خودرویی باید بر …… عمل کند.

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

12 / 30

12. حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در………..است

13 / 30

13. مفهوم این شکل چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

14 / 30

14. در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم ترین اقدام کدام است؟

15 / 30

15.  برای امن‌ کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟

برای امن‌ کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟

16 / 30

16. چه زمانی شما می توانید محل حادثه تصادف را ترک نمایید؟

چه زمانی شما می توانید محل حادثه تصادف را ترک نمایید؟

17 / 30

17. چراغ های جانبی جلو چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

18 / 30

18. چرا در سطح جاده های خیس ،برفی،لغزنده باید از دنده سنگین استفاده کرد؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

19 / 30

19. هنرجوی گرامی مفهوم تابلوی شکل زیر چیست؟

هنرجوی گرامی مفهوم تابلوی شکل بالا چیست؟

20 / 30

20.  در کدام‌ یک از موارد زیر بایستی از رانندگی خودداری نمود؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

21 / 30

21. کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح است؟

حداکثر سرعت در بزرگراه های واقع در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

22 / 30

22. به عنوان یک کمک دهنده به یک مصدوم باید چه مواردی را اولیت قرار داد؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

23 / 30

23. هنرجوی گرامی حق تقدم عبور در تقاطع شکل زیر را بر اساس رنگ وسیله نقلیه مشخص نمایید.

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

24 / 30

24. برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟

برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟

25 / 30

25. کدام یک از گزینه های زیر ناصحیح است؟

26 / 30

26. زمان درج شده در متن برگ معاینه فنی وسیله نقله چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

27 / 30

27. سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه ای که در حال گردش به چپ می باشد.

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

28 / 30

28.  ابطال گواهی نامه چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

29 / 30

29. زمان رسیدن به محل تصادف چه اقداماتی باید انجام داد؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

30 / 30

30. در حال رانندگی هستید راننده خودروی جلویی دست خود را به صورت تصویر ریر از وسیله نقلیه خود بیرون می آورد مفهوم آن چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

امتیاز شما

میانگین امتیازها 47%

2

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 5

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 5

1 / 30

1. در چه فاصله ای از تقاطع و میادین توقف وسایل نقلیه ممنوع است؟

2 / 30

2. استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه صرفا در …

3 / 30

3. عنوان این تابلو چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

4 / 30

4. این تابلو بیانگر چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

5 / 30

5. تابلوی توقف ممنوع کدام گزینه می باشد؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

6 / 30

6.  این تابلو بیانگر چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

7 / 30

7. نام این تابلو چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

8 / 30

8. نام این تابلو چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

9 / 30

9. عنوان این تابلو چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

10 / 30

10. به هنگام ترکیدن لاستیک کدام مورد را باید انجام داد؟

11 / 30

11. (دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن استجمله چه مفهومی را می رساند؟

12 / 30

12. کدام گزینه در مورد ضدیخ صحیح نمی باشد؟

13 / 30

13. استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز است؟

14 / 30

14. کدامیک از پاسخ های زیر در خصوص نقص در سیستم جلوبندی و یا شکستگی آن صحیح می باشد؟

15 / 30

15. این تابلو بیانگر چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

16 / 30

16. تابلوی عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع کدام گزینه می باشد؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

17 / 30

17. اسم این تابلو چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

18 / 30

18.  نام این تابلو چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

19 / 30

19. رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند؟

20 / 30

20. این تابلو بیانگر چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

21 / 30

21. این تابلو بیان گر چیست؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

22 / 30

22. در باتری های آبی میزان آب باتری چه موقع مورد بررسی قرار می گیرد؟

23 / 30

23. در کدامیک از محل های زیر ایستادن یا توقف مجاز است؟

24 / 30

24. تابلوی پایین یعنی … ؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

25 / 30

25. کدامیک از موارد زیر در خصوص عبور از روی خط آهن صحیح می باشد؟

26 / 30

26. تابلو زیر به چه معناست ؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

27 / 30

27. کدامیک از موارد زیر جز سیستم اگزوز خودرو میباشد؟

28 / 30

28. کدام تابلو، تقاطع راه آهن بدون راهبند را اعلام می دارد؟

آزمون راهنمایی و رانندگی آکادمی راد

29 / 30

29. بازگذاشتن در صندوق عقب وسایل نقلیه در حال حرکت …

30 / 30

30. تابلو های هشدار دهنده یا … بیشتر به صورت … با نوار حاشیه … رنگ و زمینه … رنگ می باشد.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 70%

کد کوتاه اشتباه شده است

آکادمی دلاری

کلی مطالب آموزشی جالب در اینستاگرام آکادمی راد  منتظر شماست !!!

جدیدترین دوره ها

هر روز بهتر از روز قبل باشید …